Huil op die duiwel seskouer

Selfbejammering is huil op die duiwel se skouer en die aaneem van troos van Satan. Onder die masker van ‘n engel van meegevoel roep hy die gegriefdes en verergdes, die mishandeldes en misnoegdes, en almal wat die geringste stukkie ontevredenheid het, na sy arms. Op sy breë skouer word hulle aangemoedig om te sug en knies, terwyl hy in hulle ore fluister dat hulle volkome geregtig is om te knies en te klae en vererg te wees. Hy het medelye met hulle vrese, troos hulle harte met gedagtes van nyd, jalousie, bitterheid en boosaardigheid, verskoon hulle van elke plig, ontbering en kruis, en steun hulle toegewing aan donker hartstogte.

Lees verder

Druk E-pos

Het U Hom lief?

‘n Vername Japanse staatsman het eenmaal gesê: “Ons aanbid nie ons Keiser nie, maar ons het hom lief.” En daar was voorwaar genoegsame bewys van hierdie stelling.

Lees verder

Druk E-pos

Die Kerk en die Wêreld

Die Kerk en die wêreld was vêr van mekaar op die lewende stryd van tyd.

Die Wêreld was besig met sy verloklike sang en die kerk met ‘n lied aan haar Heer gewyd.

“Kom gee my jou hand” roep plesierige Wêreld “en gaan met my mee”.

Maar die vrome kerk ruk haar fyn wit handjies weg en antwoord ernstig “Nee!”

“Ag nee, kom net ‘n klein endjie saam” sê die wêreld met ‘n vriend’lik gebaar.

Lees verder

Druk E-pos

In Laaste Adam

Wen ons baie meer as wat ons deur die eerste Adam verloor het!

 

Die eerste Adam het ons in duisternis gedompel – die laaste Adam het ons daaruit, tot Sy wonderbare lig geroep!

Uit die eerste Adam is ons gebore – uit die laaste Adam word ons as God se kind weergebore.

Met Adam was ons God se skepsels – deur Christus word ons vir altyd Sy kinders (geslag van God gesoek)

In Adam was fiesiese en sielelewe – deur geloof in die laaste Adam ontvang ons die ewige lewe

Die eerste pas geskape Adam, het onskuld geken – in die laaste Adam ken en kry ons Sy heiligheid.

Lees verder

Druk E-pos

  • 1
  • 2