NET EEN TREE TUSSEN MY EN DIE DOOD

Ek was twee jaar oud toe my moeder my hierdie woorde hoor sing het: “Jesus is die soetste Naam vir my.” Ek het met die gang in ons huis afgestap gekom met my wit krulkop en vet beentjies.

Vandag is ek twintig jaar oud en is opgesluit tussen die vier mure van ‘n dodesel. Ek is aangekla van moord, skuldig bevind en ter dood veroordeel, maar ek is bly om vandag te kan sê: “Jesus is die soetste Naam vir my.”

Ons het arm maar tog Christelik groot geword en toe ek nog klein was, het my moeder ons menigmaal in die kamer geneem om vir ons kinders ‘n stukkie uit die Bybel te lees, asook om ‘n gebed te doen.

Lees verder

Druk E-pos

Hoe sien God ons

Skriflesing: 1 Petrus 4:12-19

Teksvers: vers 18 “En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn?”

Die Bybel hou daarvan om die waarheid by wyse van kontras te stel omdat dit so ‘n kragtige wyse is wat die waarheid diep in die hart laat vasslaan. Twee dinge word langs mekaar gestel: die waarheid en die leuen; heiligheid en sonde; die hemel en die hel. Dit is wat ons teksvers doen, die regverdige word teenoor die goddelose gestel.

Lees verder

Druk E-pos

BARENSNOOD

Skriflesing: Galasiërs 4:1-19.

Teks/Tema: v.19.

'n Man, gedryf deur die liefde van Christus en die liefde en krag van die Evangelie, het met sy sendingreise na die stede van die provinsie Galate gegaan en die Evangelie aan hulle verkondig. In hierdie man was daar oortuiging en erns oor hierdie mense dat God onder hulle sou werk!

Lees verder

Druk E-pos

Herlewing begin met oordeel

“Die tyd is daar dat die oordeel MOET BEGIN by die huis van God” 1 Pet 4:17. Die geskiedenis van elke egtergeestelike herlewing bewys dat dit begin het toe die Heilige Gees die heerlike heiligheid van God aan sy kinders geopenbaar het, met die gevolg dat die heilige vrees van die Here hulle so aangegryp het dat hulle na hul knieë gedryf het in hartgrondige belydenis van geestelike louheid, biddeloosheid, gebrek aan evangelisasie-ywer en heiligheid van hart en lewenswandel!

Lees verder

Druk E-pos

DIE HEILIGE GEES

‘n Klompie jare gelede het die vak, Sistematiese Teologie by die Bybelskool op my geval om dit te behandel en dit is ‘n wonderlike belewenis om in die 2 jaar deur die wêreld van Dogmatiek te stap. Veral wanneer dit kom by die Heilige Gees is dit vir my persoonlik ‘n wonderlike belewenis om al die waarhede van die Heilige Gees en al die disciplines van die Dogmatiek te kan behandel.

Lees verder

Druk E-pos