Die Jesus van nóú

Verlede Sondag het ons daarop gelet dat díé Jesus wat uit die dood opgestaan het, ’n egte MENS was – óns vlees & bloed. Wel verheerlik (bv. onsterflik), maar steeds waarlik ég méns. Vanoggend moet ons sien: Jesus is STEEDS méns. Die klem op: IS > Nou, hier. Met Sy hemelvaart het Hy as méns buite ons gesigsveld gegaan, maar Hy ís steeds MENS by die Vader … en … deur middel van die Heilige Gees, deel Hy juis Sy ménsheid met ons. Dit is wat verlossing is: Dat Jesus ons deelgee aan Sý menswees (wat óns nie kan wees nie) (dit is Sy huidige liggaam > vgl Nagmaal) en dat ons ons bekeer deur dit persoonlik te aanvaar (aanvaar = geloof). Opvallend hoe Paulus dit stel: “God wil hê dat alle stande van mense gered word en tot kennis van die Waarheid kom”. Net volgende vers: “Daar IS net een Middelaar – die méns Christus Jesus - wat Homself as losprys gegee het.” (Lees dit 2 maal).

Verlossing is nie IETS wat ’n mens kry nie. Geloof is nie om IETS te glo wat in verlede gebeur het nie. So dink ons soms. Ek kry IETS indien ek IETS glo. Ek kry redding indien ek glo dat Jesus 2000jr gelede in Jerusalem gesterf het. Ek glo IETS wat in verlede gebeur het. NEE! Paulus sê dit anders. Hy praat van ’n PERSOON wat IS. Jesus IS Middelaar en Hy IS mens. Gaan nie oor IETS nie. Gaan oor ’n Persoon wat IS. Dit is die kennis vd Waarheid: wanneer dit vir jou oopgaan. Wanneer jy besef: dit gaan nie oor Jesus wat 2000jr gelede mens wás nie. Nie Jesus wat gesterf hét nie. Nie Jesus wat losprys wás nie. Nee, Jesus IS mens – wat Homself as losprys gegee het. Hy IS die Een wat gesterf het. Sien u wat is ware geloofskennis: WIE IS GOD. Nie: Wat kry ek wanneer ek wat doen nie! Nie: “As ek dit doen, kry ek iets” nie. Dit sê die heidene ook: “As ons dans, kry ons reën”. Nee, kennis van die Waarheid is om te ontdek: WIE IS GOD. Hoe het Hy Hom bekend gemaak. Antwoord: EK IS. “Die manier hoe Ek God is: Ek IS hier vir jou as MENS”. “Ek wás nie 2000 jr gelede mens nie. Ek het nie ’n liggaam iewers doer in die hemel nie. Nee, Ek IS Middelaar. Ek IS Mens. Dit wat jy nóú nodig het, IS Ek hier vir/by jou!”

Voorbeeld: Wat sal u sê van iemand wat langs u intrek en wanneer u gaan kennismaak, sê hy: “Ek was ’n apteker 20 jaar gelede” OF “Baie, baie lank gelede was ek in die Polisiediens”. Baie interessante informasie, maar verder beteken dit niks. OF die persoon sê: “Ek IS ’n apteker” OF “Ek IS in die polisiediens”. U reaksie: “Dankie tog, dit is net wat ek nodig het – nou kan ek sommer langsaan gaan raad vra wanneer ek siek is.” Hoor u die enorme verskil?

Benewens die feit dat Jesus waarlik ewig God is, IS Hy ook mens, sê Paulus. Ek mag deel hê aan dit wat Jesus nou hier by my is. Dit is wat ek nóú nodig het : Om ’n onskuldige, vryverklaarde mens voor God te wees. Om méns voor die Vader te wees wat heilig is. Om méns voor die Vader te wees wat vry is van skuld en straf. En juis DIT is Jesus vir my – dit wat ek nooit uit myself kán wees nie! Maar ek kan deelhê aan dit wat Jésus nóú by my is. Regte mens – 100% aanvaarbaar deur Sy Vader. Hý is die mens voor Sy Vader wat ék nooit kán wees nie, maar Hy deel dit met my. Hy gee my deel aan Homself as Middelaar. Ek is deel daarvan. Ek is ingesluit. En ek bekeer my deur dit te aanvaar. Dit is wat geloof is: Om persoonlik te aanvaar dat van my waar is wat die Bybel van my sê – en keer my hele lewe onderstebo.

Verstaan u waarom ons dikwels soveel armoede in ons geloofslewe ervaar? Omdat ons met “iets” in die verléde leef. Ons glo historiese feite: Jesus HET vir my gesterwe. Terwyl Hy sê: “Ek IS NOU God en mens hier by jou”. Geloof is om uit Hom as Persoon te leef wat Homself aan my deelgee HIER EN NOU. Hy WAS nie gekruisig nie. Hy IS die gekruisigde. Hy IS die losprys. Hy IS die opgestane. Geloof is om óm te draai, wég van die koers waarin ek tot nou toe was en mý eenheid met Hom te aanvaar. Ek is ingesluit in Sy menswees/liggaam. Hy deel met my Sy menswees, wat ek nie kan wees nie. Daarom het ek saam met Hom gesterf en opgestaan.

Maar, is hierdie dinge dan nie werklik dinge uit die verlede nie? Geboorte, lyding, sterwe, dood, opstanding?? JA! Maar, HY is nie uit die verlede nie!! Daarom: Openb 5:6: “Lam wat geslag was”. Hy IS die Lam wat geslag WAS. Hoe heerlik! En, Hy sluit my in by wat Hy IS. Ek bekeer my en aanvaar dit.

Sien u dat ons geen leë, onpersoonlike, koue, steriele geloof het nie. Ons máák dit self koud en onpersoonlik wanneer ons gaan lewe slegs uit dít wat WAS. En dan voel ons: Iewers ontbreek iets. Iewers in God ontbreek iets wat óns self moet voller maak. Iets is weg wat óns moet opvul. God voel so ver – hoe kan ék Hom persoonlik en warm maak? Dit voel of die Here nie werklik by my betrokke is nie. Ek soek die persoonlike innigheid. Ek probeer die leegheid opvul.

Wat is die gevolg? Ons probeer SELF SKEP dít wat ons voel wat ontbreek. Ons probeer die persoonlike warmte skep op allerlei kunsmatige maniere. Ons probeer die Here persoonlik maak. Ons soek dan allerlei donderslae & weerligstrale en soek die Heilige Gees en Sy krag. Ons probeer warm en innig wees, want hoe warmer en inniger ons voel, hoe meer persoonlik voel die Here. Hoe sagter en meer emosioneel ons bid, hoe nader voel die Here. Hoe meer intens & emosioneel ons sing, hoe meer voel ons die nabyheid van die Here. Sien u die selfgemaakte menslike rituele wat ons aanwend om die gevoel van koudheid en onpersoonlikheid weg te dryf.

Al die tyd besef ons nie waarom ons geloofslewe so leeg & koud voel nie. Omdat ons IS na HET verander. Omdat ons in die verlede leef. Omdat ons uit IETS leef. Omdat Christus, wat NOU by/vir ons God & Mens IS, ontbreek in ons verwysingsraamwerk. Ons buurman het gesê hy IS ’n apteker, maar ons verbeel ons hy het gesê hy WAS 20jr gelede ’n apteker en nou leef ons maar van boererate – witdulsies en jamaikagemmer.

Merk u hoe warm en persoonlik en vol is ons geloofslewe in werklikheid? Ons moet net die Bybel begin glo. Hoe warm en persoonlik is dit dat Jesus (deur die Gees) Sy onskuldige, heilige, sondevrye menswees NOU met my deel. Ek ís ingesluit by Sy menswees – deur ’n genadige magsdaad van God alleen. Ek sluit nie myself in nie – ek ís ingesluit deur God – want só red/verlos Hy my. Só maak Hy van mý ’n heilige, onskuldige, vrygespreekte mens – want Hy gee my deel aan Jesus as heilige en onskuldige Mens. Hy sluit my in by Hom. Indien ek dit AANVAAR – beleef ek dit. Al hoe meer & meer….!

Moenie u geloofslewe leeg/koud/dood maak deur van die verlossing ’n IETS te gaan maak nie - IETS wat ek kry omdat ek IETS glo wat in die verlede gebeur het nie -- Hoe 100% wáár dit ook is DAT Jesus in die verlede ons redding bewerk het -- maar HY is nie verledetyd nie! Hy het uit die dood opgestaan. Hy leef. Hy is ’n Persoon. Hy is God & Mens. Hy sluit ú in by Sy heilige menswees voor Sy Vader. Aanvaar dit onvoorwaardelik en draai in u spore om op die pad waartoe u tot hiertoe geloop het – wég van die pad na die dood en verderf lei. Aanvaar Hom as lewende/ uit-die-dood-opgestane/ teenwoordige Persoon - wat Sy menswees met u deel.

Gebed
Hemelse Vader, daar bestaan geen manier hoe óns die mens kan wees wat U bedoel het dat ons moet wees nie – onskuldig, heilig, vrygespreek, gehoorsaam, toegewyd. Dit is slegs op een manier moontlik: Ons Here Jesus sluit ons (deur die Heilige Gees) by Sý Menswees in. Nie gister nie, maar vandag – nou! Dankie dat U juis die Woord wat ons hoor, gebruik om die geloof in ons te skep waarmee ons aanvaar dat U ons by Jesus se menswees insluit en waarmee ons omdraai terug na U toe. Bewaar ons tog van allerlei selfgemaakte rituele waarmee ons wil probeer aanvul dít wat ons dink by U ontbreek. Help ons om vanuit U Woord te lewe en nie vanuit ons eie skeefgetrekte idees nie. Ons bid om U besondere versorging vir al ons lidmate wat op die een of ander wyse met allerlei moeites worstel. Wil U ons gebede verhoor o.g.v. Christus se Voorspraak, Vader. Versorg ook ons gemeente. Wil U deur U Gees & Woord ’n oplewing in die gemeente bewerkstellig – ’n toekeer tot U en U Woord – ’n lewende aptyt vir U in ons mense se harte. Amen.

Geskryf deur Andre du Toit (www.gebedsklub.net)

Druk E-pos