Die doel van God se verlossingsplan

Die Bruid

Ons lees saam uit Openbaring 19:1-8. Mag die gebed van Paulus in Ef 1:18 in elke lewe beantwoord word: “verligte oë van hulle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is …”, “en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God.” Paulus sê in Fil 1:14b “Ek jaag na di edoel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.”

Lees verder

Druk E-pos

Sendbrief Aan Die Romeine

DIE SKRYWER:  Deur die apostel Paulus (Latyns "klein een"), vanaf Korinthe, in 58 A.D., aan die einde van sy 3de Sendingreis en teen die einde van sy drie maande verblyf in Korinthe. (Hand.20:1-6). Die brief is deur Fébe, die vroulike diakones, na Rome geneem.

DOEL VAN SKRYWE:  Namate die verkondiging van die Evangelie al wyer uitgekring en die aantal gelowiges onder Jode EN Heidene toegeneem het, het daar belangrike vrae en 'n mate van onsekerheid ontstaan oor sekere aspekte van leerstellige beginsels, onderlinge nasionale verhoudinge en ander lastige probleme rondom die Evangelie.

Lees verder

Druk E-pos

Die Jesus van nóú

Verlede Sondag het ons daarop gelet dat díé Jesus wat uit die dood opgestaan het, ’n egte MENS was – óns vlees & bloed. Wel verheerlik (bv. onsterflik), maar steeds waarlik ég méns. Vanoggend moet ons sien: Jesus is STEEDS méns. Die klem op: IS > Nou, hier. Met Sy hemelvaart het Hy as méns buite ons gesigsveld gegaan, maar Hy ís steeds MENS by die Vader … en … deur middel van die Heilige Gees, deel Hy juis Sy ménsheid met ons.

Lees verder

Druk E-pos

Preek oor 1 Petrus

Inleiding

Die ywerige, vurige, en geliefde leier Apostel, Petrus, skryf hierdie ‘kosbare’ brief omstreeks 65 A.D. vanaf Babilon (5:13) aan die vreemdelinge in die verstrooiing – d.w.s. aan gelowiges wat voor vervolgers uit moes vlug en heel waarskynlik al hul besittings moes prysgee, en ontsettende pyn en lyding moes verduur. Petrus is baie lief vir die woord ‘kosbaar’ en in die lig van kosbaarhede wat vervolgde Christene noodwendig moet verbeur, noem en beskryf hy dan juis in sy briewe 5 kosbare skatte wat hulle dan as ewige, onmisbare en onvernietigbare winste behaal.

Lees verder

Druk E-pos

Efesiërs

(boodskap 1)  

Hier een vd sterkste ankers van geloof vir elke Christen wat weet hy kan sit in hemelse plekke in Christus, in heiligheid stap op aarde en oorwinnend kan stry teen owerhede en bose magte in die lug. Eerste 3 hoofst. leerstellig - laaste 3 prakties.  1,2 ‘EK IN CHRISTUS’ ; 3 ‘CHRISTUS IN MY’ ; 4-6 ‘CHRISTUS DEUR MY’. R Paxon - ‘wealth, walk, warfare ... grand canyon’  
Vir armes: ‘die onnaspeurlike rykdomme van Christus’; die swakkes: ‘die onnaspeurlike grootheid van Sy krag vir ons ... in ons’: die stryders: ‘die volle wapenrusting van God’, vir elke Christen - ‘vervul tot AL die volheid van God 3:19.

Lees verder

Druk E-pos